Barvy

Přesná barevná identifikace může být prováděna pouze po dosažení věku 9 týdnů. Před dosažením tohoto věku se díváte pouze na "mladistvé" barvy. Barva začne blednout kolem 1 roku věku.

Alžírský nebo bělobřichý?
Rozdíl mezi oběma variantami je často matoucí.
V podstatě rozdíl spočívá v tom, zda ježek má či nemá "slzy" nebo "lícní skvrny" pod očima, které rozšiřují masku dále do linie ostnů.
Čím tmavší barva, tím je snazší rozeznat dvě varianty od sebe. 
Obecně platí, že alžírská varianta má stejnou barvu ostnů jako bělobřichá, ale bude mít tmavší masku, nos, uši a mramorování na břiše a končetinách.
Alžírská varianta má také ostny více krémové, zatímco bělobřichá varianta je má více bílé.

 

Abychom pochopili alžírské barvy, musíme nejprve pochopit genezi zdomácnělého ježka. Jak vidíte, domácí ježek je výsledkem křížení dvou zřetelně odlišných druhů: afrických bělobřichých (Atelerix albiventris) a alžírských (Atelerix algirus).
Zatímco tyto dva druhy tvoří kompatibilní směs, míchání fyzické charakteristiky každého z nich do pet ježka dneška, ukázaly barvy jako neslučitelné a nelze je úspěšně míchat. (Apricot byla jediná barva uspěšná v dalších generacích tohoto křížení, ale vytvořené mutace s Cinnamon geny obou druhů mezi sebou kolidují.) V důsledku toho máme nyní dvě odlišné a samostatné skupiny barev v barevném klasifikačním systému domácích ježků. Alžírské a bělobřiché barvy tedy nelze kombinovat. V žádném případě nikdy neuvidíte Cg a LR, ani žádné jiné takové mezidruhové míchání barevných chromozómů. Je definována neprůchodná bariéra mezi skupinami barev. Není to ovšem případ fyzických vlastností. Stále můžete vidět zvířata alžírských barev s fyzickými vlastnostmi bělobřichého ježka a naopak.Ačkoli termín "alžírský" se běžně používá pro označení druhu ježka, IHA (International Hedgehog Association) jej rovněž uznává jako samostatnou barevnou kategorii.
Všechny varianty barev, které existují v bělobřiché variantě platí také pro alžírské. Máme 12 dominantních barev, ležících na stupnici mezi Black a Apricot, stejně jako úplnou řadu recesivních, ředících, atd. Jakmile pochopíte genetický vzor pro jeden druh barvy, budete jej mít rovněž pro druhý. Jediný skutečný trik je ve správné barevné identifikaci.

Na rozdíl od současného přesvědčení, je barva pozadí ostnů v barevné identifikaci k ničemu. Ať jsou ostny bílé nebo krémově zbarvené, většinou nejde o nic jiného, než o subjektivní vnímání barvy. Místo toho byl vyvinut systém využívající 5 různých fyzických znaků. Jsou to:

 1. Čelo a linie ostnů
  Dlouhé, dvojitě pruhované brky na čele jsou velmi užitečné. Pokud jsou barvy čistě oddělené, ježek je zbarven v bělobřiché skupině. Pokud je separace barev špatná, s poměrně velkým množstvím barvy nebo nejasnostmi mezi přechody barev, pak je barva v alžírské skupině.

 2. Barva kůže
  Barva kůže na hřbetě je další vynikající prostředek k identifikaci. Pokud po přečtení průvodce barvami zjistíte, že barva ježkových ostnů odpovídá popisu danému pro určitou barvu, ale barva kůže je tmavší, pravděpodobně se díváte na alžírskou variantu. Alžírské varianty mají barvu kůže, která je o plných 5 odstínů tmavší než jejich bělobřiché protějšky.

 3. Barva masky
  Přestože je obtížné odlišit masky obou variant v rozsahu Apricot - Chocolate (alžírské masky jsou poněkud lehčí a mají více nahnědlý nádech), lze je naopak velmi snadno rozlišit v rozsahu Grey - Black. Masky u alžírských variant v těchto barvách jsou podstatně tmavší a rozšiřují se i kolem očí, téměř k bodu, kde se setkává tvář s linií ostnů na straně obličeje. Stejně tak mnoho ježků v alžírských barvách má "jezevčí pruhy". (Dva pruhy, které se rozšiřují od masky, přes čelo mezi očima, až k linii ostnů.)

 4. Mramorování
  Mramorování kůže na břiše (podobně jako mateřská znaménka) je dalším dobrým indikátorem. Zatímco bělobřichý Salt and Pepper, Dark Grey a Grey (a jejich varianty) můžou a často mají mramorování, ostatní bělobřiché barvy jej nemají. Všechny alžírské barvy naopak můžou mít mramorování do určité míry. Cinnicot s mramorováním, například, musí být alžírský Cinnicot.

 5. Oční skvrny
  Skvrny okolo očí jsou velmi výrazné pouze u alžírských barev a bělobřichých Champagne a Cinnicot. Jedná se o světle zlaté až hnědé skvrny umístěné těsně pod okem. Pohybují se ve škále velmi bledé a malé u alžírské Champagne až po silně vykreslené zlaté-hnědé a až 1,5 cm v průměru u tmavších alžírských barev.

 

 1.  

 

  •  

 

  •  

 

Existuje několik případů, které byste měli držet daleko od chovatelského plánu. Patří k nim například páření čistě reverzních pinto, tj., jak matka i otec jsou Reverse Pinto. V tomto případě budou mláďata na 100% Reverse Pintos. Vzhledem k tomu, že Reverse Pintos jsou hluší, pokud je to možné, nezařazujte do chovu žádné ježky této barvy.

Kromě toho, by albíni též neměli být používáni pro chov, protože albinismus je genetická vada a tato zvířata mají často větší zdravotní problémy než "normální" zvířata. To neznamená, že jsou méně milá, ale neměli byste, z lásky ke zvířatům, podporovat šíření již častých genetických vad ještě dále.