Wobbly Hedgehog Syndrome (WHS)

degenerativní myelopatie, spongioformní leukoencefalopatie, progresivní paralýza

 

Bohužel zároveň s novými domácími mazlíčky přibyly také nové choroby charakteristické přímo pro domestikované ježky. Jednou z nich je WHS - česky by se mohla tato nemoc nazývat Syndrom chvějícího se/rozviklaného ježka - neurodegenerativní onemocnění ovlivňující mozek a míchu Afrického trpasličího (Atelerix sp.) a Evropského (Erinaceus europaeus) ježka. Prevalence tohoto onemocnění se v zájmových chovech Afrických Pygmy ježků v USA blíží k 10%. Už jen z důvodu prevence šíření WHS je nutné ježky registrovat v mezinárodním registru ježků a každé onemocnění také nahlásit. Výskyt onemocnění ve sledovaných rodinných liniích je potvrzen, což naznačuje dědičnost WHS.

Věková hranice pro nástup klinických příznaků je 1-36 měsíc, průměrný věk je 18 měsíců. Nemoc se vyskytuje u obou pohlaví stejně. Většina ježků se stane úplně imobilních do 18 měsíců od výskytu choroby. V současnosti není na WHS známý žádný lék. Příznaky lze na přechodnou dobu utlumit podáváním vitamínu E, nemoc se tím však nevyléčí a bude postupovat dále. 

Nemoc se projevuje vakuolizací buněk šedé kůry mozkové a míchy, která vede k neurogenní svalové atrofii. Klinické příznaky jsou soustavné padání k jedné straně, třes, vyboulení očí (exopthalmos), skolióza, záchvaty, svalové atrofie, potíže při polykání, podvýživa, postupné ochrnutí všech čtyř končetin a zřídka sebepoškozování. WHS se neprojevuje žádným zánětem centrální nervové soustavy, příčina onemocnění je neznámá.

Ježek s onemocněním WHS se zřetelně třese, ačkoliv se snaží stát na místě. Postupně úplně ztratí kontrolu nad svými svaly, onemocnění postupuje od zadní části těla k přední.

 

Pokud přijdete na to, že je Váš ježek nemocný WHS, okamžitě jej vyřaďte z chovu!!!

optimalizace PageRank.cz