Samice / Female

bonitovaná: tř. I. - chovná

1. čekatel championa 5. HRS Zachrašťany 2018

2. čekatel championa 1. PVJ Plzeň 2019

REGISTRY CHAMPION 1. PVEJ Dlouhopolsko 2020

vyřazená z chovu / retired

bonitovaná: tř. I. - chovná

bonitovaná: tř. I. - chovná

1. čekatel championa 1. PVJ Plzeň 2019

bonitovaná: tř. I. - chovná

Category Winner SSE Hedgehog Show Budapest 31.3.2019, 99 b.

HUNGARIAN JUNIOR CHAMPION

1. místo 7.MVJ Pardubice 2019,  kat. 4 white, 96,5 b.

bonitovaná: tř. I. - chovná

bonitovaná: tř. I. - chovná

1. čekatel championa 1. PVEJ Dlouhopolsko 2020

bonitovaná: tř. I. - chovná

bonitovaná: tř. I. - chovná

1. čekatel championa 8. HRS Zachrašťany 2019

bonitovaná: tř. I. - chovná

bonitovaná: tř. I. - chovná

1. čekatel championa 8. HRS Zachrašťany 2019

2. čekatel championa 1. PVEJ Dlouhopolsko 2020

bonitovaná: tř. I. - chovná