Jak na výstavy

 

Jak na Zobrazit

Před před přihlášením na výstavu byste se měli nejprve ujistit, že klub nebo organizace, která výstavu pořádá posuzuje ježky podle IHA Standard of Perfection. To je velmi důležité, protože víte dopředu, jak podle standardu má ježek vypadat, a tudíž jak ho na výstavu připravit.

Přihlášky na výstavu seženete u pořádající organizace. Je Vaší povinností zajistit, že všechny informace požadované na formuláři správně vyplníte a organizátor je obdrží v předem stanoveném termínu. Většina organizátorů Vám umožní přihlásit ježka v den výstavy, ale to je obvykle dražší než předregistrací a ztěžujete tím organizátorům práci. Pokud je to možné, přihlaste ježka v dostatečném předstihu před výstavou.

Jestliže zapomenete jakékoliv informace uvést v přihlášce, můžete způsobit komplikace a zdržení programu výstavy, a proto je nezbytné, abyste pochopili, jak přihlášku správně vyplnit. Detailní pohled na přihlášku a rozbor použitých pojmů Vám pomůžou vyhnout se nejasnostem a komplikacím. Mějte na paměti, že přihlášky se liší v závislosti na typu výstavy a některé přehlídky nemají samostatné věkové třídy.

Po vyplnění jména a adresy, je první požadovanou informací CLASS. Třída znamená věk ježka. Třídy jsou rozděleny do dvou základních skupin - pro ježky, kteří jsou mezi 3 a 11 měsíci věku ("A" třída) a ty, kteří jsou 11 měsíců a starší ("B" třída). Nezapomeňte, že při zadávání ježka do "A" kategorie musí mít pod 11 měsíců věku v době přehlídky. 
Další sekce na přihlášce je COLOR. Nevyplňujte ji, pokud si nejste absolutně jisti barvou zvířete. Máte-li jakékoli pochybnosti, nechte tuto sekci prázdnou a umožněte posuzovateli správně identifikovat Vašeho ježka přímo na výstavě. 
Další část je NAME. To je jméno ježka. Mělo by být čitelně vytištěno. 
Dále je SEX (pohlaví). Ačkoli se to může zdát samozřejmé, je nejlepší překontrolovat všechna zvířata - zvláště ty v 3-11 měsíční kategorii. Dokonce i nejlepší chovatel může někdy udělat chybu, takže aby se zabránilo rozpakům a zbytečným prodlevám, je vždy lepší se ještě jednou podívat! 
Poslední sloupec na přihlášce je pro Vaši evidenci přihlašovacích poplatků za každé zvíře. Ve spodní části formuláře je prostor pro součet. 
Při zadávání více ježků je lepší vytvořit si jejich seznam před vyplněním přihlášky. Tím bude zajištěno, že neexistují žádné chyby. Stejně tak je užitečné, mít zvířata rozdělené na skupiny v závislosti na věku, pohlaví, atd. Vytvořte si také kopie svých přihlášek. 
Poté, co jste dokončili vyplňování přihlášky, zašlete ji spolu s potvrzením o úhradě přihlašovacích poplatků organizátorovi výstavy. Nezapomeňte, že i když můžete přihlásit svého ježka přímo na místě, bude Vám účtován vyšší poplatek.

 

Příprava ježka na výstavu

 

Cílem všech vystavovatelů je předvést své ježky nejlepším možným způsobem. Mít čistého ježka je jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout. Nečistoty nalepené na ostny odstraníte zubním kartáčkem namočeným v teplé vodě. Ostříhejte a vyčistěte ježkovi drápky a ujistěte se, že má ježek oči a nos čisté, bez výtoku. Podívejte se, zda Váš ježek nemá blechy, roztoče nebo jiné parazity před odjezdem na výstavu, protože pokud bude ježek napaden nebo bude podezření na to, že je nemocný, bude Vám na výstavu odepřen vstup.

Oblečení by mělo být profesionální, ale příležitostné. Posuzovatel bude hodnotit ježka - ne Vás! Oblečení, které je buď příliš ležérní nebo příliš formální se nedoporučuje.

Jelikož ježek musí prokázat přátelskou povahu, je nezbytné jej dobře "opracovat", než dojde k samotnému posouzení. Tím bude zajištěno, že bude naladěn na svou "nejlepší strunu" až se ocitne na stole posuzovatele. Mrzutý ježek nikdy nedostane dobré hodnocení.

 

Výstava


Velký den konečně nastal. Abyste se ujistili, že všechno půjde hladce, zde je několik užitečných rad. Nejprve se přesvědčte, že všechny klece byly vyčištěny a připraveny noc předtím. Za druhé, dorazte včas, nebo ještě lépe, dříve. A za třetí, postupujte podle pokynů dozorce. Dozorce zajišťuje, aby vše proběhlo hladce. Vaše spolupráce bude přínosem pro Vás i ostatní. 

Když přijedete ke vstupu, klasifikátor se podívá na Vaše ježky a určí, ve které třídě budou soutěžit. Třídy jsou rozděleny podle barvy, pohlaví a věku. 
Existuje celkem 7 barevných tříd ve dvou kategoriích podle pohlaví a dvou věkových kategoriích. Ježci, kteří mají mezi 3 a 11 měsící jsou umístěny ve třídě "A", zatímco všechna zvířata starší 11 měsíců, jsou umístěny ve třídě "B". Barevné kategorie jsou rozděleny podle následujícího systému:

Třída 1 STANDARD: 
Salt & Pepper, Dark Grey, Grey, Chocolate, Brown a Cinnamon

Třída 2 APRICOT:  
Dark Cinnicot, Black-Eyed Cinnicot, Ruby-Eyed Cinnicot, Champagne, Apricot, Pale Apricot

Třída 3 SNOWFLAKE: 
Silver, Silver Charcoal, Charcoal, Chocolate Chip, Brown Snowflake, Cinnamon Snowflake, Dark Cinnicot Snowflake, Black-Eyed Cinnicot Snowflake, Ruby-Eyed Cinnicot Snowflake, Champagne Snowflake, Apricot Snowflake a Pale Apricot Snowflake

Třída 4 WHITE: 
Platinum, Silver Charcoal White, Charcoal White, Chocolate White, Brown White, Cinnamon White, všechny Cinnicot Whites, Champagne White, Apricot White

Třída 5 ALBINO: 
Albino

Třída 6 PINTO: 
Všichni ježci s pinto znaky

Třída 7 AOC: 
Confetti barvy, tri-colors, Double Whites, atd.

Poslouchejte pozorně, do které třídy je Váš ježek zařazen a kdy je voláno jeho jméno. Jakmile je vyvoláno, vezměte svého ježka ke stolu rozhodčích a postupujte podle pokynů posuzovatele. Nemluvte při posuzování a pozorně naslouchejte komentářům posuzovatele.

 

"V poslední minutě"


Ve většině případů budete upozorněni dobrých 3-5 minut před vyvoláním k posouzení. Využijte tento čas ke svému prospěchu! Vyzvedněte si ježka a pracujte s ním v té době. V době, kdy se dostanete před posuzovatele, bude váš ježek bdělý a připravený ke kontrole.

Budete požádáni, abyste stáli s ježkem za výstavním stolem napravo od posuzovatele. Položte ježka na stůl, jeho hlava směřuje k přední straně stolu. Nenechte ho běhat po stole. Dobrým způsobem, jak "nastavit" na ježka pro posuzovatele je blokovat pohyb vpřed jednou rukou a druhou ježkovi položit za zadek.

Pro posuzování stavby těla i barev jsou vydány chovatelské standardy. Tento systém je jedinečný v tom, že posuzovatel poskytne podrobné vysvětlení pro své rozhodnutí vystavujícímu i divákům. Výhodou tohoto systému je, že chovatelé i návštěvníci výstavy mají přesnější představu, jaké fyzické vlastnosti jsou u ježků žádoucí, a které ne. Ačkoliv body za velikost, hmotnost, tvar těla přiděluje posuzovatel, pro konečné rozhodnutí o vítězi pro každou třídu se provádí srovnání. Ježci v každé třídě jsou porovnáni se standardem a konečné umístění se odvíjí od toho, nakolik se zvíře přibližuje ideálu.

 

Zde se můžete podívat, jak vypadá přihláška na ježčí výstavu

superpogs.users4.50megs.com/RENDEZVOUS2012/MWHR2012Registration.pdf

V současné době jsou pořádány výstavy ježků v USA a Kanadě, v Evropě pak ve Velké Británii, Maďarsku a nyní již i v ČR!

 

optimalizace PageRank.cz