- ŠVÁB OBROVSKÝ (BLABERUS GIGANTEUS)

Počet známých druhů švábů je asi 3 500. Vývojově švábi patří k nejstarším druhům létajícího hmyzu a předpokládá se, že v prakticky nezměněné podobě žijí již 350 miliónů let. Šváb obrovský pochází z tropů Střední a Jižní Ameriky. Byl objeven v 18. století. 

Tento druh švába dosahuje délky 8-10 cm. Tělo je shora zploštělé a má dlouze vejčitý tvar. Hlavě dominuje nápadná předohruď a dlouhá nitkovitá tykadla. Dobře vyvinuté končetiny umožňují švábovi rychlý běh. Létá jen na kratší vzdálenosti. Samice švába obrovského ukládá oplozená vajíčka do tzv. ootéky, kterou pak nosí v pohlavní komůrce, dokud se nevylíhnou pestré larvy podobající se trilobitům. 

Šváb obrovský je stejně jako ostatní švábi aktivní až za šera a za tmy. Cítí-li se v nebezpečí, brání se ostrými trny na nohou a slabým syčením. Chov švábů je nenáročný. 

Potrava: Šváb se živí téměř vším, co je organického původu - dáváme mu různé šroty, obiloviny, kostní moučku, kočičí/psí granule, pečivo, zbytky z kuchyně. Jako zdroj vody mu postačí ovoce a zelenina.